7. studeni, 2010

Koja je razlika između ljudskih i osnovnih prava?

Postavlja se pitanje šta razlikuje ljudska od osnovnih prava? Taj aspekt, koji se često dovodi u pitanje,  pojavio se i kad je bilo riječi o razvoju ljudskih prava. Vidjeli smo da su ljudska prava, koja su potekla iz filozofije u 17. stoljeću, našla svoje mjesto u državnim ustavima kao temeljna prava. Ona su u određenoj mjeri pretočena u čvrstu formu i zajamčena građanima kao konkretna osnovna prava.

Apstraktni čovjek, kao filozofski pojam,  postao je konkretnim građaninom ustavotvoraca. Osnovna prava imala su funkciju zaštite građana od države i bila su središnji dio vladajuće mislilačke škole liberalizma.  

Možemo reći da se osnovna i ljudska prava ne razlikuju sadržajno, nego da je uočljiva razlika u formalnom području. Osnovna prava su prava koja svaka država jamči svojim građanima i prava koja su sadržana u ustavima pojedinih država. Na temelju njih građanin se može obratiti sudu. Ljudska prava su u izvjesnoj mjeri osnovna ideja koja leži iza osnovnih prava. Do sredine 20. stoljeća njima se izražavao moralni zahtjev na prava definirana državnim redom.

Dakle, ljudska prava su prirodna prava. “Općom poveljom o ljudskim pravima“  Ujedinjenih naroda filozofska ideja se pokušava konkretizirati, a prava se pokušavaju smjestiti pod svjetska mjerila, kao što je to učinjeno s osnovnim pravima na nacionalnoj razini. Od filozofske ideje preko ostvarenja u osnovnim pravima na nacionalnoj razini do pokušaja globalnog ostvarenja preko Ujedinjenih naroda pojašnjava razliku između ljudskih i osnovnih prava.