6. prosinac, 2010

Aristotel je kazao…..

“Pokvareni ljudi poštuju iz straha; dobri ljudi, iz ljubavi.”

Aristotel