24. veljača, 2011

BRČKO DISTRIKT BiH” 24 slike provedbe GAP –a u Bosni i Hercegovini/ Ravnoteža učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu”

Zenica Vitez  Goražde Vareš  Fojnica  Brčko Trebinje  Mostar  Grude  Široki Brijeg  Stolac Orašje  Brod  Bihać  Drvar  Bugojno  Livno   Žepče

21.02.2011 god. smo po Projektu ” 24 slike provedbe GAP –a u  Bosni i Hercegovini/ Ravnoteža  učešća žena i  muškaraca u političkom i javnom životu” boravili  u BRČKO DISTRIKT -u, konkretno u Skupštini Brčko distrikta, te obavili intervjue - razgovarali na temu Projekta sa :

Esad Atić – predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH

Marija Perkanović – poslanica Skupštine Brčko distrikta BiH

Delfa Dejanović – dopredsjednica općinskog odbora HDZ BiH organizacija Brčko distrikt BiH

Alma Burić Bašić – službenica za etiku u Vladi Brčko distrikt BiH

…..zanimljiva izlaganja koja  smo tom prilikom zabilježili našim kamerama, izvolite pogledati u serijalu BONAVENTURA, kao i na našoj stranici.

BONAVENTURA