21. ožujak, 2011

VAREŠ 17.03.11.” 24 slike provedbe GAP –a u Bosni i Hercegovini/ Ravnoteža učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu”

Zenica Vitez  Goražde Vareš  Fojnica Brčko Trebinje Mostar  Grude  Široki Brijeg  Stolac Orašje  Brod  Bihać  Drvar  Bugojno  Livno   Žepče

17.03.2011 god. smo po Projektu ” 24 slike provedbe GAP –a u  Bosni i Hercegovini/ Ravnoteža  učešća žena i  muškaraca u političkom i javnom životu” boravili  u VAREŠU ,  u općini  Vareš – razgovarali na temu Projekta sa :

Josip Malbašić – predsjedavajući općinskog Vijeća Vareš

Selma Hafizović – predsjednica komisije za ravnopravnost spolova općine Vareš

Darija Kuhar – općinska organizacija zajednica žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača – Vareš

…..zanimljiva izlaganja koja  smo tom prilikom zabilježili našim kamerama, izvolite pogledati u serijalu BONAVENTURA, kao i na našoj stranici.

BONAVENTURA