1. lipanj, 2011

LIVNO 16.05.11“24 slike provedbe GAP-a u BiH/Ravnoteža učešća žena i muškaraca u političkom i javnom životu”

Zenica Vitez Goražde Vareš  Fojnica Brčko Trebinje Mostar  Grude  Široki Brijeg  Stolac Orašje Brod  Bihać  Drvar  Bugojno  Livno   Žepče

16.05.2011 god. smo po Projektu ” 24 slike provedbe GAP –a u  Bosni i Hercegovini/ Ravnoteža  učešća žena i  muškaraca u političkom i javnom životu” boravili  u LIVNU ,  u općini  Livno – razgovarali na temu Projekta sa :

 

Nijaz Golub – predsjednik Općinskog Vijeća Livno

Ivan Pavlović – vijećnik općinskog Vijeća Livno

Draguš Sučić – vijećnik općinskog Vijeća Livno

Draško Brnić – vijećnik općinskog Vijeća Livno


…..zanimljiva izlaganja koja  smo tom prilikom zabilježili našim kamerama, izvolite pogledati u serijalu BONAVENTURA, kao i na našoj stranici.

 

BONAVENTURA