2. srpanj, 2011

ŽIVOTINJE BAŠ KAO I ČOVJEK

Životinje su živa bića koja svoju energiju ne dobivaju fotosintezom, nego se hrane drugim životinjskim ili biljnim organizmima, a za disanje trebaju kisik, baš kao i čovjek. Izdišu ugljikov dioksid koji je potreban biljkama da bi proizvele kisik.

Većina životinja je pokretna i ima osjetila. Kao i čovjek, mogu biti muškog ili ženskog spola.

Sve životinje se kreću. Kreću se da bi mogle naći hranjive tvari, jedinku suprotnog spola za razmnožavanje i da bi mogle pobjeći od neprijatelja,baš kao i čovjek!

Gotovo sve životinje imaju neki oblik spolnog razmnožavanja. Pojedine stanice i organi specijalizirani su za razmnožavanje. Mnoge životinje također imaju sposobnost nespolnog razmnožavanja. To se može dogoditi putem partenogeneze, kojom su plodna jaja proizvedena bez parenja.

 

Životni vijek kod životinja varira  baš kao i kod čovjeka, ovsno o zdravstvenom stanju i /ili ugroženosti od strane svoje ili druge vrste koja živi na Zemlji.