17. listopad, 2012

17 Oktobar/Listopad MEĐUNARODNI DAN BORBE ZA ISKORJENJIVANJE SIROMAŠTVA

Održiv ljudski razvoj i socijalna isključenost dvije su suprotnosti. Dok se pojmu isključenosti i njezinim
uzrocima u literaturi posvetilo dosta prostora, malo je toga objavljeno o tome kako glavni
elementi isključenosti (siromaštvo, nezaposlenost i nedostatak socijalnih kontakata) zajedno
stvaraju situaciju iz koje je prilično teško izaći. Socijalna isključenost mora se prevladati. Moralna
je obveza svakome osigurati bolje mogućnosti u životu.

Pružanje jednakih mogućnosti i osnaživanje osjetljivih društvenih skupina uvelike će povećati
njihove izglede da aktivno i produktivno sudjeluju u društvu. Velike su koristi od aktivnog doprinosa
pojedinaca za društvo u cjelini, ne samo u smislu novčanih ušteda već i u smislu jače socijalne
integracije………….

bonaventura