2. veljača, 2013

02.02. Svjetski dan močvarnih staništa

Prije 42 godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarnim staništima s ciljem da ukaže na značaj močvarnih područja, te da potakne svjetske lidere na poduzimanje aktivnosti njihovog očuvanja.
Jedno od značajnijih postignuća Ramsarske konvencije, koja je temeljni dokument i najvažniji međunarodni sporazum o zaštiti močvarnih staništa, je popis močvara od međunarodnog značaja.

Više od 150 zemalja su potpisnice ovog međunarodnog sporazuma, među kojima je i Bosna i Hercegovina.
U Bosni i Hercegovini tri su lokaliteta proglašena važnim staništima od međunarodnog značaja; Hutovo blato 2001. god., Bardača 2007. god. i Livanjsko polje 2008. godine.

Prirodna vrijednost močvarnih staništa je od izuzetnog značaja za očuvanje biodiverziteta.

Močvarna staništa su među najugroženijim ekosustavima na zemlji. Čovjek izravno ugrožava biodiverzitet močvarnih staništa različitim aktivnostima poput isušivanja, zagađivanja, prekomjerne eksploatacije te unošenja stranih vrsta.

Na našoj planeti Zemlji je 6% površine močvarnih predjela u kojima  živi cca 40% svih biljnih i životinjskih vrsta, dostatan argument za brižniji odnos čovjeka prema prirodi, zar ne?

bonaventura