20. travanj, 2013

NEMA VIŠE IZGOVORA ZA NERAD I SIROMAŠTVO !

TEGOKoncept projekt/pokret – NEMA VIŠE IZGOVORA ZA NERAD I SIROMAŠTVO !

bonaventura

Prepoznajte novac ; TEGO Koncept !

 

“Zanemarimo” da su ove fotografije snimljene u glavnom gradu BiH, u samom centru grada. Promatrajmo otpad na fotografijama kao “novčanice” (jer to i jesu novčanice) pokraj kojih prolaze stotine osoba koje tvrde kako nemaju novca za osnovne životne potrebe……….

Evo kako izgledaju neke od “novčanica”s gornjih fotografija:

bonaventura

 

Međunarodni dan Zemlje !

TEGO Koncept Današnjim datumom 20.04.2013.god. službeno pokrećemo TEGO Koncept projekt !

TEGO Koncept projekt – NEMA VIŠE IZGOVORA ZA NERAD I SIROMAŠTVO !

TEGO Koncept je osmišljen tako da će svi stanovnici/stanovnice svake lokalne zajednice (kao i cijele nam države) moći raditi i od svog truda i rada moći pristojno živjeti !
bonaventura

15. travanj, 2013

Federalna ministrica okoliša i turizma snažno podržava TEGO Koncept

Federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić prilikom posjeta sajamskom izložbenom prostoru TEGO Koncept-a u Mostaru na XVI međunarodnom gospodarskom sajmu.

Ministrica je potvrdila vjeru u koncept projekta i podršku koju je iskazala na samom predstavljanju projekta prije skoro godinu dana, kada je zajedno sa ravnateljicom Gender centra FBiH Anom Vuković prepoznala vrijednosti koje su im prezentirane. I kako je predsjednica Udruge Bonaventura, koja je ujedno i  kreatorica TEGO Koncept-a ,kazala ;

Otpadnoj ambalaži;papir/karton/plastičnim vrećicama dajemo novu priliku; funkcionalnost i vrijednost u područjima: promocija turizma, zaštita okoliša, spolna jednakopravnost i smanjenje siromaštva!

bonaventura

13. travanj, 2013

TEGO Koncept promoviran na Sajmu gospodarstva u Mostaru

TEGO Koncept za pristojnu zemlju ! bonaventura

TEGO Koncept je promoviran !Otpadnoj ambalaži;papir/karton/plastičnim vrećicama dajemo novu priliku; funkcionalnost i vrijednost u područjima: promocija turizma, zaštita okoliša, spolna jednakopravnost i smanjenje siromaštva! 

S ponosom ističemo da je  TEGO Koncept projekt prepoznat i podržan od strane FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA i GENDER CENTRA FEDERACIJE BH.

Naš sajamski izložbeni prostor bio je iznimno zapažen i hvaljen; od posjetitelja sajma, te od domaćih i regionalnih privrednika i institucija pristutnih na ovoj međunarodnoj manifestaciji, čiji je partner ove godine bila i Europska Unija.

TEGO Koncept projekt “kreće” sa realizacijom 20.04.2013 na Međunarodni dan Zemlje;pplanirano je u prvih godinu dana obići svih 10 Kantona federacije BiH; upoznati lokalne zajednice s konceptom projekta, vršiti praktičarske treninge/edukacije ručne reciklaže i izrade predmeta od otpadne ambalaže (papir/karton/plastična vrećica…). Učesnici/učesnice praktičarskih   treninga će nakon uspješno završenih edukacija dobiti TEGO Koncept Certifikat kojim se pridružuju samom projektu  i nastavljaju misiju širenja TEGO Koncepta.

Cilj TEGO Koncept projekta je konstantna zaštita okoliša u koju će biti uključeni svi članovi/članice lokalnih zajednica ; od ambalažnog otpada prikupljenog iz okoliša izrađivat će se uporabni predmeti koji će biti i u službi promocije turizma.


Cilj TEGO Koncept projekta je uposliti što više osoba bez obzira na spol i dob, kao i osoba s invaliditetom, kako bi od svog rada-truda i kreativnosti mogli pristojno živjeti !

bonaventura