13. travanj, 2013

TEGO Koncept promoviran na Sajmu gospodarstva u Mostaru

TEGO Koncept za pristojnu zemlju ! bonaventura

TEGO Koncept je promoviran !Otpadnoj ambalaži;papir/karton/plastičnim vrećicama dajemo novu priliku; funkcionalnost i vrijednost u područjima: promocija turizma, zaštita okoliša, spolna jednakopravnost i smanjenje siromaštva! 

S ponosom ističemo da je  TEGO Koncept projekt prepoznat i podržan od strane FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA i GENDER CENTRA FEDERACIJE BH.

Naš sajamski izložbeni prostor bio je iznimno zapažen i hvaljen; od posjetitelja sajma, te od domaćih i regionalnih privrednika i institucija pristutnih na ovoj međunarodnoj manifestaciji, čiji je partner ove godine bila i Europska Unija.

TEGO Koncept projekt “kreće” sa realizacijom 20.04.2013 na Međunarodni dan Zemlje;pplanirano je u prvih godinu dana obići svih 10 Kantona federacije BiH; upoznati lokalne zajednice s konceptom projekta, vršiti praktičarske treninge/edukacije ručne reciklaže i izrade predmeta od otpadne ambalaže (papir/karton/plastična vrećica…). Učesnici/učesnice praktičarskih   treninga će nakon uspješno završenih edukacija dobiti TEGO Koncept Certifikat kojim se pridružuju samom projektu  i nastavljaju misiju širenja TEGO Koncepta.

Cilj TEGO Koncept projekta je konstantna zaštita okoliša u koju će biti uključeni svi članovi/članice lokalnih zajednica ; od ambalažnog otpada prikupljenog iz okoliša izrađivat će se uporabni predmeti koji će biti i u službi promocije turizma.


Cilj TEGO Koncept projekta je uposliti što više osoba bez obzira na spol i dob, kao i osoba s invaliditetom, kako bi od svog rada-truda i kreativnosti mogli pristojno živjeti !

bonaventura