15. travanj, 2013

Federalna ministrica okoliša i turizma snažno podržava TEGO Koncept

Federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić prilikom posjeta sajamskom izložbenom prostoru TEGO Koncept-a u Mostaru na XVI međunarodnom gospodarskom sajmu.

Ministrica je potvrdila vjeru u koncept projekta i podršku koju je iskazala na samom predstavljanju projekta prije skoro godinu dana, kada je zajedno sa ravnateljicom Gender centra FBiH Anom Vuković prepoznala vrijednosti koje su im prezentirane. I kako je predsjednica Udruge Bonaventura, koja je ujedno i  kreatorica TEGO Koncept-a ,kazala ;

Otpadnoj ambalaži;papir/karton/plastičnim vrećicama dajemo novu priliku; funkcionalnost i vrijednost u područjima: promocija turizma, zaštita okoliša, spolna jednakopravnost i smanjenje siromaštva!

bonaventura