31. prosinac, 2013

31.12.2013. POTPISAN UGOVOR O IMPLEMENTACIJI TEGO KONCEPT PROJEKTA

Branka Đurić, federalna ministrica okoliša i utrizma Federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić potpisuje projekt.

2013god. potpisan ugovor između FMOIT-a i Udruženja BONAVENTURA o implementaciji projekta TEGO Koncept !

bonaventura