24. veljača, 2015

Predsjednica Bonaventure u radnoj posjeti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH

 

URED APIK -1 URED apik-2

Predsjednica Udruge Bonaventura gđa Jasminka Susmel, danas je bila u radnoj posjeti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH gdje se sastala s direktorom APIK-a Seadom Lisakom.  Na kreativnom, radnom  polusatnom sastanku razmijenile su se konkretne ideje i prijedlozi oko buduće suradnje, što je još jedan u nizu pozitivnih primjera kontakata i uvezivanja  nevladinog sektora i državnih institucija u BiH.  Na sastanku je,između ostalog bilo je riječi i o tome koliko je nevladin sektor važan čimbenik u procesima provođenja aktivnosti na animiranju i educiranju stručne i opće javnosti i o rodnim aspektima korupcije.  Sastanak je završen uz dogovor o budućim koracima koji će rezultirati konstruktivnom suradnjom APIK-a i Udruženja Bonaventura .

http://www.apik.ba