11. listopad, 2017

Pripreme, snimanja novog ciklusa TV serijala BONAVENTURA, uskoro premijerna emitiranja…

Pripreme možete pratiti na našoj FB stranici:  facebook.com/bonaventura.ngo

Serijal ćete moći pratiti putem lokalnih TV emitera u BiH, kao i na našem  BONAVENTURA TV KANAL – YouTube  , www.facebook.com/bonaventura.ngo/, http://www.bonaventura.ba/video/