7. rujan, 2018

Medijska kampanja za Opće Izbore 2018 u BiH „Mi predstavljamo kandidatkinje – vi birate!“

Žene u Bosni i Hercegovini čine više od polovice stanovništva – a koliko ih je u vlasti?

IMG_20180907_114049

Medijska kampanja za Opće Izbore 2018 u BiH „Mi predstavljamo kandidatkinje – vi birate!“

Agencije za ravnopravnost spolova BiH ministarstva za ljudska prava i izbjeglice podržano od Vijeća Europe  je s namjerom da se dosadašnja praksa  predizbornog  procesa izmjeni, da kandidatkinje dobiju više medijskog prostora kako bi se povećala zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima i vladama na svim nivoima/razinama vlasti te dosegla predviđena kvota Izbornog zakona  BiH od obaveznih 40%

Ravnopravnost   muškaraca i žena je vrijednost zagarantirana Ustavom Bosne i Hercegovine,  zakoni nalažu ravnopravnost spolova u vlasti na svim razinama / nivoima, no u praksi to nije tako.

Sadašnje stanje učešća žena na svim razinama / nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini je još uvijek manje od 20%.

Do sada je praksa bila da u predizbornom procesu kandidatkinje dobijaju manje medijskog prostora, što za posljedicu ima podzastupljenost u zakonodavnim tijelima i vladama na svim nivoima /razinama vlasti.

Financijski podržano od Vijeća Europe untitled