2. prosinac, 2018

01.12.2018, Sarajevo – Potpisivanje memoranduma o suradnji između Koordinacionog odbora Balkanske regije i Crne Gore

Memorandum o suradnji 01.12.2018 u Sarajevu su potpisali ; Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore,  Loro Nrekić, predsjednik Opštine Ulcinj,  Višnja Ljubičić, članica Regionalnog koordinacionog odbora i  Samra Filipović-Hadžiabdić. članica Regionalnog koordinacionog odbora

IMG_20181201_095345 IMG_20181201_101035IMG_20181201_101112 IMG_20181201_101047   IMG_20181201_101329