2. prosinac, 2018

Sarajevo; 30.11.2018; REGIONALNA KONFERENCIJA PROVEDBA ISTANBULSKE KONVENCIJE – IZAZOVI I NAREDNI KORACI

Konferenciju otvorili; Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Drahoslav Stefanek,  šef Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, Amy Morgan, šefica sektora USAID-a Washington DC, David Saunders, Šef Ureda UN Women u BiH i Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica ARS BiH / MLJPI BIH

IMG_20181130_095538 IMG_20181130_100615 IMG_20181130_100611  IMG_20181130_101839