7. rujan, 2018

Media Campaign for General Election 2018 in B&H “We Present Candidates – You Choose!”

 Women in Bosnia and Herzegovina make up more than half of the population – and how many are in government?  

IMG_20180907_114049

 Media Campaign for General Election 2018 in B&H “We Present Candidates – You Choose!”

The Agency for Gender Equality of the B&H Ministry of Human Rights and Refugees supported by the Council of Europe intends to change previous  practice of the pre-election  process  and to to provide an opportunity to a women candidates to get more media coverage to increase representation of women in legislative bodies and governments  as well as to all levels  of government reached the envisaged quota of the B&H Election Law from the mandatory 40%

Equality between men and women is guaranteed by the Constitution of Bosnia and Herzegovina, laws require gender equality at all levels, but in practice this is not the case.

The current state of participation of women at all levels of government in Bosnia and Herzegovina is still less than 20%.

So far, it has been a practice that in the pre-election process women candidates get less media space, resulting in under-representation in legislative bodies and governments at all levels of government.

Financially supported by the Council of Europe untitled

Media Campaign for General Election 2018 in B&H “We Present Candidates – You Choose!”

 Women in Bosnia and Herzegovina make up more than half of the population – and how many are in government?  

IMG_20180907_114049

 Media Campaign for General Election 2018 in B&H “We Present Candidates – You Choose!”

The Agency for Gender Equality of the B&H Ministry of Human Rights and Refugees supported by the Council of Europe intends to change previous  practice of the pre-election  process  and to to provide an opportunity to a women candidates to get more media coverage to increase representation of women in legislative bodies and governments  as well as to all levels  of government reached the envisaged quota of the B&H Election Law from the mandatory 40%

Equality between men and women is guaranteed by the Constitution of Bosnia and Herzegovina, laws require gender equality at all levels, but in practice this is not the case.

The current state of participation of women at all levels of government in Bosnia and Herzegovina is still less than 20%.

So far, it has been a practice that in the pre-election process women candidates get less media space, resulting in under-representation in legislative bodies and governments at all levels of government.

Financially supported by the Council of Europe untitled

Medijska kampanja za Opće Izbore 2018 u BiH „Mi predstavljamo kandidatkinje – vi birate!“

Žene u Bosni i Hercegovini čine više od polovice stanovništva – a koliko ih je u vlasti?

IMG_20180907_114049

Medijska kampanja za Opće Izbore 2018 u BiH „Mi predstavljamo kandidatkinje – vi birate!“

Agencije za ravnopravnost spolova BiH ministarstva za ljudska prava i izbjeglice podržano od Vijeća Europe  je s namjerom da se dosadašnja praksa  predizbornog  procesa izmjeni, da kandidatkinje dobiju više medijskog prostora kako bi se povećala zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima i vladama na svim nivoima/razinama vlasti te dosegla predviđena kvota Izbornog zakona  BiH od obaveznih 40%

Ravnopravnost   muškaraca i žena je vrijednost zagarantirana Ustavom Bosne i Hercegovine,  zakoni nalažu ravnopravnost spolova u vlasti na svim razinama / nivoima, no u praksi to nije tako.

Sadašnje stanje učešća žena na svim razinama / nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini je još uvijek manje od 20%.

Do sada je praksa bila da u predizbornom procesu kandidatkinje dobijaju manje medijskog prostora, što za posljedicu ima podzastupljenost u zakonodavnim tijelima i vladama na svim nivoima /razinama vlasti.

Financijski podržano od Vijeća Europe untitled

12. srpanj, 2018

ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša “

IMG_20180712_090722 IMG_20180712_090939 IMG_20180712_090509 IMG_20180712_171058 IMG_20180712_170850

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Europu, Ured za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH) danas organizirao/održao prvi trening namijenjen za medije na temu „ULOGA MEDIJA U PROCESIMA DONOŠENJA OKOLIŠNIH ODLUKA U BIH“ koji se organizira u okviru projekta „ELAN-Mreža organizacija civilnog društva za lobiranje i zagovaranje u oblasti zaštite okoliša “

25. siječanj, 2018

„Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“

IMG_7824 IMG_7816 IMG_7814 IMG_7805

„Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“ je događaj/ radni sastanak održan u okviru projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama“ koji realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Cilj Rostera medijskih profesionalaca je da se kroz zajedničku suradnju, razmjenu iskustava i praksi podigne javna svijest o ovom društvenom problemu kroz objavljivanje istraživačkih priča, čiji će temelj biti promoviranje prava i interesa osoba rodno zasnovanog nasilja.

„Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“

IMG_7824 IMG_7816 IMG_7814 IMG_7805

„Formiranje rostera medijskih profesionalaca posvećenih podizanju javne svijesti o rodno zasnovanom nasilju“ je događaj/ radni sastanak održan u okviru projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama“ koji realizira Udruženje/udruga BH novinari uz podršku UN Women ureda u Bosni i Hercegovini i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Cilj Rostera medijskih profesionalaca je da se kroz zajedničku suradnju, razmjenu iskustava i praksi podigne javna svijest o ovom društvenom problemu kroz objavljivanje istraživačkih priča, čiji će temelj biti promoviranje prava i interesa osoba rodno zasnovanog nasilja.

4. studeni, 2010

Zahvalnica

za dugogodišnju uspješnu i korektnu suradnju ! BONAVENTURA,