22. svibanj, 2013

Dan zaštite prirode

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi ukazali na bioraznolikost kao globalnu vrijednost od neprocjenjivog značaja za sadašnje i buduće generacije. Također, ovaj nadnevak je i spomen na usvajanje Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih međunarodnih propisa u području zaštite prirode, čiji je cilj očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Međunarodni dan bioraznolikosti svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj uz bioraznolikost kao što je poljoprivreda, klimatske promjene, invazivne strane vrste ili šume…..

Crvena Vjeverica Zagreb ZOO    stranica_hutovo_blato_logo …..čuvajmo prirodu i štitimo njena blaga koja nam tako nesebično daruje…..

bonaventura

2. veljača, 2013

02.02. Svjetski dan močvarnih staništa

Prije 42 godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarnim staništima s ciljem da ukaže na značaj močvarnih područja, te da potakne svjetske lidere na poduzimanje aktivnosti njihovog očuvanja.
Jedno od značajnijih postignuća Ramsarske konvencije, koja je temeljni dokument i najvažniji međunarodni sporazum o zaštiti močvarnih staništa, je popis močvara od međunarodnog značaja.

Više od 150 zemalja su potpisnice ovog međunarodnog sporazuma, među kojima je i Bosna i Hercegovina.
U Bosni i Hercegovini tri su lokaliteta proglašena važnim staništima od međunarodnog značaja; Hutovo blato 2001. god., Bardača 2007. god. i Livanjsko polje 2008. godine.

Prirodna vrijednost močvarnih staništa je od izuzetnog značaja za očuvanje biodiverziteta.

Močvarna staništa su među najugroženijim ekosustavima na zemlji. Čovjek izravno ugrožava biodiverzitet močvarnih staništa različitim aktivnostima poput isušivanja, zagađivanja, prekomjerne eksploatacije te unošenja stranih vrsta.

Na našoj planeti Zemlji je 6% površine močvarnih predjela u kojima  živi cca 40% svih biljnih i životinjskih vrsta, dostatan argument za brižniji odnos čovjeka prema prirodi, zar ne?

bonaventura

 

« Novije objave