PORUKA MARIJE HUSAR RIMAC, AMBASADORICE NAŠE KAMPANJE

PORUKA MARIJE HUSAR RIMAC , AMBASADORICE NAŠE KAMPANJE


Moj suprug je iz Livna. Livno je u Banjolučkuj biskupiji, to je i moja biskupija! 

Banjolučka biskupija jedna je od najsiromašnijih u Europi. Pokrenula je predivnu inicijativu, a to je projekt samoodrživosti biskupije, koji nije samo bitan za biskupiju, nego za cijeli taj kraj, jer je cilj pomoći  čovjeku. Podržite ovu hvalevrijednu inicijativu, a sve informacije možete dobiti na linku ispod.

 

Linkovi za kampanju / Campaign links / Liens de campagne / Kampagnenlinks / Collegamenti alla campagna / Enleces de campaña / Links de campanha :

HR 

ENGLAND

FRANCE

DEUTSCHLAND

ITALIA

ESPAÑOL

PORTUGAL